Newyddion

Cwrs Newydd ar Fanwerthu Digidol Cwrs Newydd ar Fanwerthu Digidol Mae tiwtor o Goleg Llandrillo yn y Rhyl ymhlith y rhai cyntaf yn y DU i gymhwyso ar gyfer cyflwyno cwrs arloesol newydd ar sgiliau digidol i’r sector manwerthu. Mae
Myfyrwyr yn Rhagori ar Siarad yn Gyhoeddus Myfyrwyr yn Rhagori ar Siarad yn Gyhoeddus Mae tîm o ddysgwyr Lefel A o Goleg Llandrillo, sydd hefyd yn astudio ar gyfer y Fagloriaeth Ryngwladol, wedi ennill cystadleuaeth drafod Senedd Ieuenctid Ewrop, Gogledd Cymru. Cafodd y digwyddiad
Coleg yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Genedlaethol Coleg yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Genedlaethol Yn ddiweddar bu Coleg Llandrillo yn dathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg (NSEW) gan geisio ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr ac i ddangos sut mae’r pynciau hyn yn
Myfyrwyr yn cael Dosbarth Meistr mewn Ffiledu Pysgod Myfyrwyr yn cael Dosbarth Meistr mewn Ffiledu Pysgod Pasiodd marchnatwr pysgod o Landudno y sgiliau a enillodd drwy brofiad ymlaen i arbenigwyr coginio’r dyfodol pan gynhaliodd ddosbarth meistr ffiledu pysgod yng Ngholeg Llandrillo. Rhannodd Wayne Jones, o Mermaid
Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr y Coleg Dathlu Llwyddiant Myfyrwyr y Coleg Gydag Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2014, a gynhelir yn y Bala, yn prysur ddynesu, aeth myfyrwyr Sgiliau Byw’n Annibynnol ledled Grŵp Llandrillo Menai i ysbryd yr ŵyl gan gynnal eu
Llwyddiant TestTown! Llwyddiant TestTown! Bydd stryd fawr y Rhyl yn chwarae rhan allweddol mewn cynllun cenedlaethol sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc roi syniadau busnes newydd ar waith – a hynny gyda chymorth hen