Newyddion

Grŵp Llandrillo Menai yn cipio Gwobrau Cenedlaethol Grŵp Llandrillo Menai yn cipio Gwobrau Cenedlaethol Mae’n bleser gan Grŵp Llandrillo Menai gyhoeddi ei fod yn un o grŵp bach o golegau a fu’n fuddugoliaethus yn Seremoni Wobrwyo ColegauCymru/CollegesWales yng Nghaerdydd gan ennill dwy wobr allan
Myfyrwyr yn Dysgu Sgiliau Arian Gwell Myfyrwyr yn Dysgu Sgiliau Arian Gwell Yn rhan o fenter Wythnos Sgiliau Arian Barclays, cafodd myfyrwyr ar draws colegau Grŵp Llandrillo Menai’r cyfle i wella eu sgiliau ariannol. Mae’n rhaglen genedlaethol i ddysgu sut i reoli
Myfyrwyr trin gwallt yn creu sioe ddiwedd blwyddyn Myfyrwyr trin gwallt yn creu sioe ddiwedd blwyddyn Daeth torf fawr i weld dangosiad gwefreiddiol o gynlluniau gwallt radical a thraddodiadol yn sioe ddiwedd blwyddyn Gwallt & Harddwch Coleg Llandrillo. Cymerodd dros ddeugain o fyfyrwyr Trin Gwallt a
Parti’r Hetiwr Gwallgo yn y Coleg Parti’r Hetiwr Gwallgo yn y Coleg Ar ôl misoedd o waith caled yn cynllunio, cynhaliodd deg disgybl o Ysgol Aberconwy ginio i gwsmeriaid Bistro Coleg Llandrillo ar thema Alys yng Ngwlad Hud. Gwisgodd y myfyrwyr Blwyddyn